mensen bewegen organisaties
U bent hier: Gezond Bedrijf » Opdrachtgevers aan het woord

Opdrachtgevers aan het woord

Mediation maatschap medisch specialisten
Binnen onze maatschap was er grote verdeeldheid ontstaan over de koers die we ‘moesten’ gaan varen. Dit leidde ertoe dat zowel het stafbestuur als de raad van bestuur mediation (dwingend) adviseerden. Via, via hoorden we van Jeanet Rink. En wat hebben we het met haar getroffen. Een vrouw die goed weet hoe de hazen in de ziekenhuiswereld lopen. Jeanet laat zich niet voor het karretje, van welk bestuur dan ook spannen. Met ons, als maatschap, is ze aan de slag gegaan. Ze heeft ons heel toekomstgericht ‘aangepakt’. Want naast dat ze heel hartelijk is kan ze ook verrassend scherp uit de hoek komen. Ook weet ze eenvoud aan te brengen in de soms complexe materie en ingewikkelde verhoudingen. Gelardeerd met humor wist ze ons conflict ook lichter te maken en te relativeren. De uitkomst was dat we allemaal (8 man sterk) op één lijn zijn gekomen en onze (eigen) kwaliteiten komen beter tot uitdrukking. We kennen elkaar nu beter en varen samen gelukkig dezelfde koers. Onze overleggen zijn vertrouwd en we durven bij elkaar aan te kloppen. Onder Jeanet haar begeleiding zijn we ook soepel door de accreditatie gerold.

Mediation: arbeidsgeschil in huisartsenpraktijk
Tussen mij (POH) en mijn werkgever(een huisartsenpraktijk met 6 huisartsen) boterde het al een tijdje niet. De communicatie verliep steeds stroever waardoor ik steeds meer twijfelde of ik hier wel wilde blijven werken. Maar aan de andere kant had ik hier ook zoveel leuke jaren gehad. Mijn werkgever stelde mediation voor. Ik had wel eerst mijn twijfels, omdat ik bang was dat mijn werkgever onder die noemer misschien makkelijk van me af zou kunnen komen. Gelukkig bleek dit allerminst het geval. Jeanet Rink kon heel duidelijk aangeven hoe mediation in zijn werk gaat. Ook weet ze beide partijen heel goed de spiegel voor te houden. Wat ook erg prettig is dat Jeanet de verantwoordelijkheid steeds bij ons liet. Daardoor kwamen we zelf op het idee dat het beter zou zijn dat onze wegen zouden scheiden. Maar wel in goede harmonie! Ik werk nu met veel plezier in naburige praktijk zonder scrupules.

Een huisartsengroep: Vraagstuk over samenwerken in één praktijk
Wat wij als heel prettig hebben ervaren is de duidelijke structuur die Jeanet Rink aan onze vraagstelling heeft gegeven. “Je hebt onze vraag verhelderd en vertaald naar een concrete doelstelling, waarbij je passende en inspirerende en heldere opdrachten hebt geformuleerd in de vorm van een stappenplan.” Wat ook fijn was dat Jeanet Rink weet wat er speelt in de zorg.

Een gynaecologen maatschap met een conflict (mediation)
De stap te zetten om hulp te zoeken bij ons “sluimerende” conflict was misschien wel het aller moeilijkste. Jeanet Rink verstaat de kunst om op een warme en scherpzinnige manier ieder weer op zijn plek te krijgen. We hebben de draad weer opgepakt en het “oude zeer” heeft plaatgemaakt voor een plezierige samenwerking.

Procesbegeleiding bij een fusie van drie maatschappen van medisch specialisten
‘Drie eigenschappen van Jeanet die onze fusie heeft doen slagen. Diplomatiek, doortastend en gezaghebbend. Haarfijn weet ze op het juiste moment te interveniëren en (stille) diplomatie te betrachten. Ze biedt structuur in het soms moeizame en langdurige proces en kan ook doorpakken. Verder heeft ze kennis van zaken en is visie- en waardegedreven. Onze fusie valt mede daardoor ook goed uit te leggen aan de buitenwereld. Niets dan lof!

Arbeidsconflict in tandartsenpraktijk
Het begon met kleine irritaties en liep uit op een arbeidsconflict met mijn baas.Ik, de tandartsassistente, die zich jaren had ingezet, voelde me steeds minder gewaardeerd door mijn werkgever. Zodanig dat ik na de zoveelste woordenwisseling met hem mij ziek meldde. De arbo-arts adviseerde mediation en stelde Jeanet Rink voor. Onder haar begeleiding hebben we rustig alles kunnen uitspreken. Het resultaat was dat ik me snel weer beter en zekerder voelde. Ook werd me tijdens het mediationtraject duidelijk dat het tijd werd dat ik stappen moest gaan zetten. Ik heb een andere baan gevonden. Maar ook goed afscheid kunnen nemen van mijn werkgever en de patiënten. Zonder Jeanet was dat nooit allemaal gelukt. Dat vond ook mijn werkgever.

Een longarts over de masterclass: ‘Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?’
Tijdens de masterclass kreeg ik aan de hand van mijn eigen ingebrachte casus zicht op het tredmolentje waar ik in bleef ronddraaien. De volgende stap die ik leerde om daaruit te stappen en hoe het ook anders kan. Omdat Jeanet een veilig leerklimaat weet te scheppen kregen we als groep er ook plezier aan. Je gaat dan naar huis met een blij gevoel en een dag die je niet snel meer vergeet. Ik pak nog regelmatig even de aantekeningen erbij!

Een fysiotherapeut over de workshop ‘Gezond van start’
De opdrachten die we kregen hebben me veel opgeleverd en inzicht gegeven in mijn persoonlijke drijfveren en kwaliteiten die ik wil gaan inzetten voor mijn eigen praktijk.
En – misschien wel het belangrijkste – de juiste woorden ervoor gevonden. Deze bladzijden lees ik zo nu en dan weer om mezelf te scherpen en te als ik wat inspiratie kan gebruiken om een nieuwe stap te zetten: het is een soort persoonlijk ondernemingsplan geworden.

Een vrouwelijke dierenarts over beter leren samenwerken in de maatschap
Nadat ik een intake gesprek had gehad met Jeanet Rink en duidelijk werd waar mijn ’terugkerende problematiek’ lag.
Al meerdere keren in mijn loopbaan liep ik tegen het type overheersende maat aan. Ik heb nu geleerd hoe ik beter voor mezelf kan opkomen. Ik raak ook niet meer zo van mijn stuk bij aanvaringen en kom goed op voor mijn eigen belangen. Ik sta zogezegd nu ‘mijn mannetje’ in deze praktijk. Voorheen vertrok ik uit mezelf na jarenlang gedoe en veel slapeloze nachten.
Ik ben de mensen van Gezond Bedrijf super dankbaar!

Een apothekersgroep: Vraagstuk over concurrentie
We hebben een adviestraject gevolgd bij Gezond Bedrijf. Jeanet Rink is in staat om op vlotte en deskundige wijze de vraagstelling te analyseren. Ze heeft ons aangezet tot gerichte acties; geen bla bla rapporten maar heerlijk concreet. Prettige vrouw om mee samen te werken vooral omdat ze haar vak verstaat. De locaties die Jeanet Rink uitzocht voegden ook iets toe. De inhoud is gekoppeld aan een aangename ervaring, en blijft je op die manier bij.