Ziel en zakelijkheid in de zorg
U bent hier: Gezond Bedrijf

Missie


Gezond Bedrijf is er om bij zorgaanbieders (organisaties en teams in de gezondheidszorg) gezonde verhoudingen te bewerkstelligen, van waaruit professionals prettig (samen)werken om zo te komen tot optimale kwaliteit van de zorg. Gezond Bedrijf doet dit door middel van mediation, advies & begeleiding, workshops en lezingen.

In het nieuwe zorglandschap is zakelijkheid nodig om de continuïteit van de zorgonderneming te waarborgen. Naast de traditionele zorggerelateerde competenties vergt dit communicatieve, organisatorische en financieel-economische vaardigheden. Gezond Bedrijf richt zich op het verenigen van deze aspecten in de praktijk. Gezond Bedrijf staat voor een goede balans tussen ziel en zakelijkheid, die zich uit in een gezonde bedrijfscultuur.

De waarden van waaruit Gezond Bedrijf denkt en handelt zijn vertrouwen, wederkerigheid, openheid, integriteit en professionele betrokkenheid.