Aandacht als medicijn
U bent hier: Gezond Bedrijf » Over Gezond Bedrijf » Werkwijze

Werkwijze

Gezond Bedrijf is een onafhankelijk adviesbureau in het noorden van het land. Gezond Bedrijf werkt voor zorgorganisaties (cure en care) en de zorgprofessional. Onze activiteiten zijn gericht op duurzaam ondernemend samenwerken in de zorg. Gezond Bedrijf heeft een netwerk van professionele freelancers om zich heen.

Dat netwerk is samengesteld uit ‘oude rotten’ (advocaten, accountants (aangesloten bij NBA), psychologen (BIG geregistreerd en aangesloten bij NIP), filosoof, coaches (aangesloten bij NOBCO of NOLOC) en deskundigen op gebied van mondelinge en/of schriftelijke communicatie en ‘jonge honden’ (marketeers, social media-en ICT-experts).

Wij zijn ingevoerd in de materie en goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Gezond Bedrijf helpt u vraaggestuurd en patiëntgericht denken. U kunt van ons een vruchtbaar toekomstgericht advies verwachten.

Uitgangspunt: uw vraag
Maatwerk leveren betekent: goed kijken naar de vraag. Uw vraag is het uitgangspunt in van onze dienstverlening. Eerst verkennen we die en kijken of we bij elkaar passen. We gaan op zoek binnen ons netwerk naar de juiste personen voor uw opdracht aan ons. Contact gaat bij ons vóór het contract.

Nooit langer dan nodig
Gezond Bedrijf houdt van korte trajecten, gericht op weer zelf doen. Ons doel is bij elke opdracht dat u zonder ons verder kan. Wij maken onszelf graag snel overbodig. Wij blijven dus nooit langer dan nodig, hebben geen last van overhead en zijn geen serviele urenschrijvers.

Gezond Bedrijf is goed in
● meedenken in visie-, missie-, en strategieontwikkeling
● praktijkplannen opstellen
● marketingconcepten bedenken
● concurrentieanalyses uitvoeren
● een quickscan van uw organisatie maken
● invoeren van duurzaam hrm-beleid
● fusiebegeleiding van maatschappen
● conflictbemiddeling (mediation) in medische maatschappen en zorgteams
● oprichten en inbedden van klachtencommissies (medewerkers en patiënten)

Luisteren
We doen dat door te luisteren en te analyseren. Gezond Bedrijf hoort wat er niet wordt gezegd, stelt vragen, houdt u een spiegel voor, legt de vinger op de zere plek, kijkt kritisch naar ingesleten patronen, geeft duwtjes in de goede richting en heeft oog voor de ordening in het systeem van uw organisatie.