Klacht als kans
U bent hier: Gezond Bedrijf » Ondernemend in de zorg » Klacht als kans

Klacht als kans

Klachtencommissie voor medewerkers
Klachten die niet uitgesproken en aangepakt worden kunnen werkprocessen ernstig verstoren en vormen daarmee een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg. Eerst zal de medewerker binnen de eigen organisatie een oplossing moeten zien te vinden. Over het algemeen is dit afdoende. Zo niet, dan is het verstandig een onafhankelijke commissie haar licht erover te laten schijnen. Gezond Bedrijf kan een rol vervullen in het oprichten, het vorm geven en de inbedding van een klachtencommissie voor medewerkers in uw organisatie.

Klachtencommissie voor patiënten
De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector verpicht iedere zorgorganisatie een klachtencommissie in te stellen waar patiënten/cliënten hun beklag kunnen doen over de verleende zorg. Het is de kunst dat een organisatie adequaat reageert op klachten van patiënten. Uit onderzoek blijkt dat je al veel ongenoegen wegneemt door simpelweg op de juiste manier te reageren. Gezond Bedrijf kan u ondersteunen bij het oprichten, het vorm geven en de inbedding van een klachtencommissie voor patiënten in uw organisatie.

Krijgt u een klacht? Ga niet op de rem staan. Volg juist een heldere koers vooruit. Met een open blik, en luister en kijk daarbij goed. Een lerende
organisatie verwelkomt klachten als gratis tips. De klager is geen zeur, maar een extern adviseur. Organiseer de verwerking van klachten dus zo dat u er zelf beter van wordt.

Gezond Bedrijf is gespecialiseerd in veranderingsgerichte oplossingen voor klachten. Geen archeoloog die graaft in het verleden, maar een gids die u op weg helpt naar de toekomst.

Wilt u meer weten? Stuur dan een mail info@gezondbedrijf.com of neem contact op 06-44546114